full service NDT od roku 1990

Giatec XCell™

Giatec XCell™ je chytrá, na tabletu založená NDT sonda pro rychlou, přesnou a efektivní detekci a analýzu koroze ve vyztužených betonových konstrukcích v terénu. Giatec XCell™ splňuje všechny požadavky specifikací standardu ASTM C876.

Giatec XCell™ má výhodu v používání pokročilého, bezúdržbovému senzoru s Bluetooth. Ten měří korozní potenciál a bezdrátově jej zasílá do tabletu, aby vytvořil poločlánkový obrysový plán (korozní mapu) v reálném čase. Výsledky je možno jednoduše sdílet s projekční kanceláří. Giatec XCell™ značně snižuje pracovní náklady spojené se sběrem dat a pozdější sestavování korozní mapy a zpráv.

NDT in Construction Industry Giatec Giatec XCellNDT in Construction Industry Giatec Giatec XCell

chytrá korozní mapovací sonda obsah "komplexního balíčku" (PN 900051)

 

Aplikace

Giatec XCell™ může být použit pro efektivní a přesné korozní mapování podle norem ASTM C876, "Standard testovacích metod pro poločlánkové potenciály nepotažené výztužové oceli v betonu". Výsledky jsou analyzovány v terénu pomocí aplikace pro Android a pomohou určit místo s vysokou pravděpodobností koroze.

NDT in Construction Industry Giatec Giatec XCellNDT in Construction Industry Giatec Giatec XCell

poločlánkové korozní mapování ověřovací jednotka

Vlastnosti

 • pracovní nástroj pro jednu osobu
 • bezúdržbový senzor
 • kompatibilita s tablety nebo chytrými telefony
 • schopnost pracovat obráceně
 • vytvoření jednoduché mřížky (na tabletu nebo chytrém telefonu)
 • rychlé přiřazení dat k bodům mřížky
 • obrysové plánování v reálném čase
 • automatická oprava teploty
 • snadné sdílení dat
 • technologie Bluetooth v4.0 LE

 

NDT in Construction Industry Giatec Giatec XCellNDT in Construction Industry Giatec Giatec XCell

 
jednoduchý sběr dat obrysové plánování v reálném čase

 

Normy

 • ASTM C876 - Standard Test Method for Corrosion Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete
  (Standard testovacích metod pro poločlánkové potenciály nepotažené výztužové oceli v betonu)
 • RILEM TC 154
 • UNI 10174
 • DGZfP B3
 • SIA 2006
 • BS 1881, část 201

Technická specifikace

Obecně

Typ Hodnota
rozsah měření napětí ± 1,000 mV
měřící rozlišení 0.1 mV
frekvence vzorků 1 s
impedance vstupního napětí >10 M ohm
rozsah měření teploty -10 ~ 50°C
přesnost měření teploty 0.5°C
komunikační protokol Bluetooth v4.0 LE
hmotnost sondy 250g

Provozní podmínky

Typ Hodnota
provozní teplota 0 ~ 45°C
provozní vlhkost 20 ~ 90%
skladovací teplota -20 ~ 70°C
skladovací vlhkost 10 ~ 90%
rozměry sondy XCell™ 32 x 260 mm

Často kladené otázky

Otázka 1: Může být androidová aplikace naistalována i na jiných přístrojích s Androidem?
Odpověď: Ano. Ačkoliv uživatel potřebuje produktový klíč, aby aplikaci mohl aktivovat. Produktový klíč je unikátní číslo, které je poskytnuto se senzorem XCell™. Navíc musí mít daný přístroj mimo Android i Bluetooth 4.0 LE připojení.

Otázka 2: Musí být poločlánková elektroda zkalibrována?
Odpověď: Ověřovací sada je dostupná k pořízení s balíčkem XCell™. Je doporučeno ověřit přístroj použitím této referenční elektrody před provedením projektu korozního mapování. V případě, že XCell™ výstupy nejsou v rozsahu, přístroj musí být zkalibrován naším týmem technické podpory.

Otázka 3: Vyžaduje  XCell™ drátové připojení k ocelové výztuži během testování?
Odpověď: Ano, podle poločlánkového testovacího standardu, je vyžadováno drátové připojení k ocelové výztuži.

Otázka 4: Může přístroj XCell™ vytvořit korozní mapování na nerovném povrchu?
Odpověď: Korozní mapa může být vytvořena na nerovném povrchu, jelikož měření je prováděno v jednotlivých bodech. Ale musí být bráno v potaz, že zvětralé povrchy nemohou být testované, jelikož mezi betonem a výztuží není žádný fyzický kontakt.

Otázka 5: Jaký typ sondy je použitý u přístroje XCell?
Odpověď: XCell™ sonda využívá elektrodu rtuť - chlorid rtuťný v saturovaném roztoku KCl.  Na rozdíl od konvenčních elektrod měď – síran měďnatý, elektroda XCell™ nevyžaduje měnění elektrodového roztoku. Elektrochemické potenciální hodnoty naměřené přístrojem XCell™ jsou nicméně zobrazeny na základě elektrody Cu/CuSO4 podle normy ASTM C876, která v oddíle 5.1.1.3. tvrdí, že:
"Jiné referenční elektrody, mající podobné měřící rozmezí, přesnost a precizní charakteristiky jako měděno/sírano měďnaté elektrody mohou být také použity. Kalomelové refernční elektrody se používají v laboratorních výzkumech. Pro beton potopený pod mořskou vodou, se použitím referenčních elektrod stříbro-stříbrno chloridových referenčních elektrod vyhneme kontaminačním problémům, které mohou nastat s použitím měděno/sírano měďnatých elektrod. Stříbro/oxid stříbrný/chlorido-draselné elektrody se také aplikují na atmosfericky exponovaný beton. Potenciály měřené referenčními elektrodami jinými než měděno/sírano měďnatými, by měli následně být převedeny na Cu/CuSO4 ekvivalentní potenciál. Konverzní technika je k nalezení v Praxi G3 a “Reference, teorie a praxe” od Ives a  Janz."

Otázka 6: Jak si vybrat mezi třemi XCell balíčky?
Odpověď: Všechny tři balíčky uplatňují pokročilou bezúdržbovou sondu s Bluetooth. K nim jsou přibaleny i další části, například kabely, nabíječka atd. v pevném kufříku. Hlavní rozdíl mezi těmito balíčky je následující: 1. Základní balíček nenabízí žádnou procesní jednotku. Zákazník si musí stáhnout Giatec XCell smartphone aplikaci (zdarma) a nainstalovat ji na jeho androidový systém (s připojením na Bluetooth 4.0). Aplikace na smartphonu komunikuje se sondou XCell a postupně nahrává data (elektrochemický potenciál a teplotu). Uživatel musí data později zpracovat. 2. Vylepšený a komplexní balíček jsou oba poskytovány s pogumovaným tabletem se závěsem na krk a prodlužovacím ramenem. V tabletu je předinstalována XCell aplikace pro tablet, která je schopná vytvořit mřížky pro přiřazení dat k mřížkovým bodům, stejně jako vytvoření korozní mapy v reálném čase. Korozní obrysové mapy mohou být exportovány a sdíleny v různých formátech. 3. Komplexní balíček má navíc prodlužovací naviják a ověřovací sadu. Ověřovací sada může být čas od času využita k ujištění se, že sonda XCell řádně funguje.

Ptejte se, co Vás zajímá, volejte nebo využijte kontaktní formulář dole na stránce.

 

Vytisknout E-mail

Odeslání zprávy. Všechna pole označená (*) jsou povinná.
Adresa: PTS Josef Solnař s.r.o.
  U Hrůbků 170
  709 00 Ostrava Nová Ves 
  Czech Republic
Telefon: +420 596 744 163-164 
Mobil: +420 777 175 174
E-mail e mail