full service NDT od roku 1990

Giatec RCON2™

Giatec RCON2™ je přístroj pro nedestruktivní měření elektrického odporu betonových vzorků v laboratoři bez jakýchkoliv dalších nutných příprav vzorků. Toto měření může být jednoduše provedeno na stejných betonových vzorcích, které jsou zrovna používáný pro komplexní testování pevnosti betonu.

RCON2™ je rychlý  (čas měření je kratší než 5 vteřin), přesný (využití metody různých frekvencí) a flexibilní (měření může být provedeno s různými nastaveními pro ověření). RCON2™ také povoluje nepřetržité měření elektrického odporu v čase, který může být využit k monitorování několika dalších parametrů jako třeba praskání, přenos vlhkosti a čas ustálení betonových vzorků.

Aplikace

V betonových materiálech dobře koreluje elektrický odpor s důležitými odolnostními parametry jako např. s propustností, rozptylností a se všeobecnými mikro-strukturálními charakteristikami betonu.
RCON2™ je unikátní přístroj na inspekci mikro-stukturálních vlastností betonu včetně:

 • difuze chloridu v betonu
 • koroze výztuže v betonu
 • doba ustálení čerstvého betonu
 • přenos vlhkosti v betonu
 • sanace betonu
 • návrh katodické ochrany

 

NDT in Construction Industry Giatec RconNDT in Construction Industry Giatec Rcon

objemová elektrická rezistence (odpor) betonu
balení

 

Vlastnosti

 • rychlý (<5 vteřin)
 • přesný (±2%)
 • AC měření (Galvanostatické)
 • široký rozsah měřících frekvencí (od 1Hz do 30kHz)
 • zjištění fáze (0-180 stupňů)
 • samostatný, nezávislý provoz zařízení
 • nepřetržité měření
 • uživatelsky příjemný PC software
 • flexibilní držáky na vzorky
 • přizpůsobitelné nastavení
 • USB připojení k počítači

 

Více informací

Giatec RCON2™ poskytuje spolehlivou metodu, která využívá měření elektrického odporu pro kontrolu kvality betonu na základě požadováného odolnosti. Toto měření může být jednoduše prováděno na stejných vzorcích betonu, které se současně používají pro tlakové zkoušky pevnosti betonu. RCON2™ uplatňuje impedační techniku střídavého proudu pro rychlé a přesné určení dat, která mohou být nepřetržitě získávána pomocí plně nastavitelného a uživatelsky příjemného softwaru pro různé druhy betonu. Elektrický odpor betonu se může jednoduše vztahovat k jeho vlastnostem sítě pórů, jako například velikost pórů a jejich propojení, obsah vlhkosti v pórech a chemické složení roztoků v pórech. V betonových materiálech koreluje elektrický odpor velice dobře s důležitými parametry odolnosti jako jsou propustnost a rozptylnost. Navíc může být tento nedestruktivní test jednoduše proveden na čerstvých či ztvrdlých vzorcích různého stáří, případně různých úrovní hydratace, aby se mohla zkoumat zpracovatelnost, tvrdnutí a odolnostní chování betonu. Metoda elektrického odporu se také aplikuje při zkoumání koroze výztuže v betonu, dotvarování betonu, rozmísení složek, mrznutí a rozmrazování betonu, jelikož tyto vlastnosti také ovlivňují síť pórů. Test elektrického odporu je také vhodná náhrada testu rychlosti vstřebání chloridu v betonu (dle ASTM C1202) jelikož existuje silná korelace mezi elektrickým odporem a odolnostím betonu.

NDT in Construction Industry Giatec RconNDT in Construction Industry Giatec Rcon

čerstvá betonová sonda (cylindrová forma není zahrnuta)  ověřovací výbava

 

Normy

Nové ASTM a AASHTO normy jsou vyvíjeny na základě měření elektrického odporu jako poměru jeho odolnostního chování.

Technická specifikace

Obecně

Zobrazený rozsah Frekvenční spektrum Měření fáze Přesnost impedance Přesnost fáze
1 ~100 Ω 1Hz ~ 30KHz 0 ~ 180° ± 2% ± 2-místné 5 % ± 3-místné
100Ω~1000Ω
1 ~10 KΩ
10 ~ 100 KΩ
100 KΩ ~1 MΩ 1Hz ~ 10KHz

Doba měření

Frekvence Doba odběru vzorků Doba zobrazní (minimum)
1 Hz ~ 4 Hz 5 vteřin 10 vteřin
5 Hz ~ 30 KHz 1 vteřin 2 vteřin

Provozní podmínky

Typ Hodnota
provozní teplota 15 ~ 45 °C
provozní vlhkost 30 ~ 80%
skladovací teplota 0 ~ 60°C
provozní napětí/proud 100-250 V ± 10%, 60Hz
rozměry přístroje RCON2™ 200 x 230 x 70mm

 

Často kladené otázky

Otázka 1: Může být RCON2™ použit pro testování v terénu na ztvrdlém betonu, nebo je pouze pro laboratorní použití?
Odpověď: RCON2™ je navržen pro testování vzorků ztvrdlého betonu různých velikostí a tvarů jak pro laboratorní, tak i pro testování v terénu.

Otázka 2: Vaše webová stránka zmiňuje korelaci mezi ASTM C1202 a přístrojem RCON2™. Máte k dispozici data, která porovnávají výsledky těchto dvou metod?
Odpověď: Ano. Existuje korelace mezi výsledky testu rychlosti vtřebání chloridu a výsledky získanými díky metodě elektrické rezistence. Viz následující tabulka se srovnáním těchto dvou technik:

Hodnoty testu rychlosti vstřebávání chloridu a objemové elektrické rezistence
Penetrace chloridu Vysoká Mírná Nízká Velice nízká Zanedbatelná
56-denní zatížení propustnosti chloridu dle ASTM C1202 (Coulomby) >4,000 2,000-4,000 1,000-2,000 100-1,000 <100
28-denní objemový elektrický odpor saturovaného betonu (kΩ.cm) <5 5-10 10-20 20-200 >200

Otázka 3: Jaký je měřící rozsah přístroje RCON2™? Jaké je maximum (kΩcm), které může být naměřeno?
Odpověď: Měřící rozsah RCON2™ se pohybuje mezi 1ohm a 1Mohm. Pro cylindrický vzorek 10 x 20 cmje naměřené maximu ~4,000 kΩcm. Tento rozsah může být zvýšen na ~40,000 kΩcm při použití příslušenství pro vysokou rezistenci od Giatecu.

Otázka 4: Jaké jsou požadavky na spuštění softwaru?
Odpověď: Počítač, na kterém má být spuštěn software musí mít minimálně operační systém Windows XP/Windows 7/Vista a minimálně 500 MB RAM.

Otázka 5: Jaké standardy byly využity při vývoji tohoto zařízení?
Odpověď: RCON2™ byl vyvinut na základě připravovaného standardu ASTM, který bude brzy publikován. Existuje také podobný standard AASHTO pro měření povrchového elektrické rezistence, ale přístroj RCON2™ měří objemový odpor, který poskytuje mnohem přesnější výsledky.

Otázka 6: Měří tento přístroj také tlakovou sílu?
Odpověď: Ne, neměří. Přístroj RCON2™ jednoduše a rychle změří elektricku rezistenci betonu. Tento parametr úzce souvisí s dobou tvrdnutí čerstvého betonu a odolnostními vlastnostmi ztvrdlého betonu.

Otázka 7: Měří tento přístroj stálost betonu a průnik solí a chloridů?
Odpověď: RCON2™ měří elektrickou rezistenci betonu. Tento parametr může být použit k odhadu odolnosti a stálosti betonu při vystavení v různých prostředích. Giatec nabízí další přístroj s názvem Perma™, který měří rychlost propustnosti chloridů v betonu na základě normy ASTM C1202. Více informací o tomto přístroji naleznete zde.

Otázka 8: V některých zemích je provozní napětí 210-220 V a okruh je 50 Hz. Je přístroj RCON2™ kompatibilní s těmito parametry? Mohl by rozdíl v okruhu ovlivnit výsledek testu?
Odpověď: Napájecí zdroj přístroje RCON2™ podporuje vstupní napětí v rozsahu mezi 100-250 V s frekvenčním rozmezím  50-60Hz. Výsledky těmito variacemi nebudou ovlivněny.

Otázka 9: Je položka D00101A-11 "sonda na čerstvý beton" nezbytně nutná pro provedení testu? Bude užitečným doplněním našich výsledků?
Odpověď: Sonda na čerstvý beton je volitelná položka, je potřebná pouze pro zkoumání tvrdnutí betonu. Pokud tento typ testování neprovádíte, není tato položka nutná.

Otázka 10: Jak měříte změny v obsahu vody a doby tuhnutí ve vzorku betonu?
Odpověď: Pomocí speciální sondy na čerstvý beton, která byla vyvinuta pro pevné usazení v betonu, můžete měřit obsah vody a dobu tuhnutí monitorováním elektrické rezistence v průběhu času. Tento přístroj je dodáván se softwarem, který může tato data zaznamenat. Nicméně je pro tuto funkci nutná kalibrace, aby se změna elektrické rezistence dala do souvislosti s dobou tuhnutí.

Otázka 11: Jsou standardy ASTM & AASHTO i nadále vyvíjeny?
Odpověď: AASHTO standard je již vydán. Více informací můžete získat z dokumentu AASHTO TP 95-11. Standard ASTM, který je založen na objemové elektrické rezistenci betonu je momentálně vyvíjen a bude brzy publikován.

Otázka 12: Je betonový vzorek použitý v tomto testu válec, nebo můžeme použít i vzorek ve tvaru krychle (150 x 150 x 150mm)?
Odpověď: Do běžného držáku na vzorky, který je dodáván s přístrojem RCON2™,  můžete umístit válcové vzorky do maximální velikosti 150 x 300mm a krychlové vzorky o maximální velikosti 100 x 100mm. Nicméně, pokud potřebujete měřit krychlové vzorky o velikosti 150 x 150mm, můžeme přizpůsobit příslušenství držáku a tím upravit jeho velikost.

Otázka 13: Kolik vzorků může být testováno současně?
Odpověď: Pouze jeden vzorek může být testován v jednu dobu při současném testovacím nastavení, které máme. Nicméně je tento test velice rychlý - trvá pouhých 3-5 sekund jej přesně zpracovat, čímž dovolovuje otestovat více vzorků v krátkém časovém úseku.

Otázka 14: Jaký je seznam uživatelů/referencí tohoto produktu?
Odpověď: Seznam uživatelů našeho produkto tvoří několik severoamerických, evropských, australských a středně východních univerzit a výrobců betonu. Mezi těmito jsou univerzity jako Michiganská univerzita, Carltonova univerzita , Univerzita v Ottawě, Univerzita v Torontu, Purdueova univerzita a univerzita Spojených Arabských emirátů. Pro reference prosím KLIKNĚTE ZDE , budete odkázáni na LinkedIn vědecká doporučení Giatecu.

Otázka 15: Máte zástupce nebo dovozce i mimo Severní Ameriku?
Odpověď: Momentálně nemáme dodavatele mimo Severní Ameriku. Vyrábíme a posíláme přístroje přímo z Kanady.

Otázka 16: Jak je o produkty postaráno ve smyslu záruční doby a garance?
Odpověď: Giatec se stará o jakýkoliv servis a kalibrační náklady, které vzniknou během záruční doby a poskytuje našim zákazníkům online neomezenou technickou podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu i po skončení záruční lhůty zdarma.

Otázka 17: Pokud jde o citlivost, přesnost a kalibraci, může se RCON2 jednotka jakkoliv vyrovnat nebo přirovnat k jakémukoliv testování betonu chloridy?
Odpověď: RCON2™je plně kalibrován před odesláním, a co víc, je dodáván s ověřovací sadou pro ověření testovacích výsledků čas od času, pokud se to považuje za nutné. Tento přístroj byl vyvinut k poskytnutí vysoké citlivosti a přesnosti, která je potřebná pro zkoumání betonu.

Otázka 18: Jaká je pořizovací/kupní procedura přístroje RCON2™?
Odpověď: Krok 1: Poskytneme cenovou nabídku přístroje a jeho příslušenství zákazníkovi. Krok 2: Zákazník zašle pořizovací objednávku nebo email s potvrzením cen jmenovaných v nabídce. Krok 3: Zpracujeme fakturu ve návaznosti na pořizovací objednávku a zahrneme poplatky za přepravu, zpracování a pojištění. Krok 4: Jakmile obdržíme platbu od zákazníka (bankovním převodem) doručíme výrobek, což může trvat 1-2 týdny (v závislosti na oblasti) od data platby a zahrneme účet do vašich záznamů. Krok 5: Následně komunikujeme se zákazníkem, abychom se ujistili, že byl produkt úspěšně doručen a vše je v naprostém pořádku.

Otázka 19: Jak použít RCON2 pro měření vodivosti čerstvého betonu?
Odpověď: Vodivost čerstvého betonu (což je přesný opak jeho elektrického odporu) se může měřit pomocí sondy na čerstvý beton, kterou také poskytuje Giatec nebo pomocí podobného nastavení. Toto příslušenství zahrnuje dva pruty z nerezové oceli, s izolční částí na konci, které jsou pevně upevněny v čerstvém betonu. Tyto pruty jsou připojeny k přístroji RCON2 pro monitorování nárůstu elektrické rezistence mezi nimi v průběhu tvrdnutí betonu. Měřená elektrická rezistence může být převedena na elektrický odpor pokud je znám konverzní faktor, který závisí na geometrii testovací nádobky. Tento konverzní faktor může být snadno získán měřením elektrické rezistence v solném roztoku se známou vodivostí v testovcí nádobě.

 

Ptejte se, co Vás zajímá, volejte nebo využijte kontaktní formulář dole na stránce.

Vytisknout E-mail

Odeslání zprávy. Všechna pole označená (*) jsou povinná.
Adresa: PTS Josef Solnař s.r.o.
  U Hrůbků 170
  709 00 Ostrava Nová Ves 
  Czech Republic
Telefon: +420 596 744 163-164 
Mobil: +420 777 175 174
E-mail e mail