full service NDT od roku 1990

Demagnetizace

Při výrobě mnoha častí strojů a zařízení z oceli anebo jiných feromagnetických kovů dochází ke zmagnetizování výrobků. Aby výrobky byly v co nejvyšší kvalitě je třeba odstranit zmagnetizovaní výrobku a tím ponechat kovu původní vlastnosti. Tehdy hovoříme o demagnetizaci čili odmagnetizovaní magnetických látek.

Vznik magnetizmu

Ke zmagnetizování dochází během provádění NDT kontroly, manipulaci magnetickým jeřábem, při obrábění polotovaru, nebo ať už jde o broušení, ohýbaní, vrtání, řezání, svařování nebo jiné. Vznik magnetického pole je možné v jakémkoli prostředí. Působí mechanickými účinky pouze na feromagnetické látky, mezi které patří železo, nikl a kobalt nebo slitiny některých prvků.

 

Demagnetizing

 

Jak velké magnetické pole vytváří Země?

Magnetické pole či geomagnetizmus anebo zemská magnetosféra představuje prostor mnoho tisíc až stotisíc kilometrů okolo země, v kterém působí magnetická síla. Tato síla je tvořená třením tekutého Zemského jádra o pevné vnitřní jádro. Magnetická síla vytváří ochranu pro biosféru (život na zemském povrchu). Velikost tohoto pole na zemském povrchu se pohybuje mezi 25 a 65 mikrotesla (od 0,25 do 0,65 Gaussů).

 

 

Magnetometr MH107 03v2Nevýhody magnetizmu, zbytkový magnetizmus

Existuje velké množství nevýhod, které jsou zapříčiněny právě zmagnetizováním výrobků.
Mezi tyto nevýhody patří:

  • slepení produktů ve formě,
  • drsný povrch po galvanizaci,
  • náročné elektrické svařovaní,
  • rychlejší opotřebení ložisek,
  • kovové části nebo prach, které se lepí na produkty nebo nástroje,
  • chybná detekce chyb prostřednictvím zařízení a magnetických snímačů.

 

Všechny tyto nevýhody způsobují podniku velké finanční a časové náklady. A právě pro zabránění zmíněných nevýhod by se měla provádět demagnetizace. Při demagnetizaci se nikdy nemění struktura materiálu a je možné ji opakovat.

Měření magnetizmu

K měření magnetického pole se používají měřiče intenzity magnetického pole. Běžně se používají také názvy jako: magnetometr, imagmetr, gaussmetr, teslametr.

K měření zbytkového magnetizmu na výrobcích se používají měřiče intenzity DC magnetického pole.

K měření magnetizmu tvořeném střídaným AC polem se používají měřiče intenzity AC magnetického pole (například při měření mezi póly ručního AC jha).
Demagnetizing

Firma PTS Josef Solnař, s.r.o. vyrábí magnetometry MH-série (klikněte na obrázek), provádí kalibraci a servis všech přístrojů pro měření intenzity magnetického pole. 

Měření se provádí přiložením tzv. Hallové sondy a to v jednotkách kA/m, gaussech nebo TESLA v závislosti na modelu.

 

 

 

 

Jak si vybrat ten správný z nabídky?

Firma PTS Josef Solnař s.r.o. má s výrobou a servisem demagnetizačních zařízení dlouholeté zkušenosti, působí na trhu již od roku 1990, mnoho zařízení vyrábí na zakázku a umí přizpůsobit parametry zvláštním požadavkům zákazníka. Pracovníci firmy vám rádi pomůžou při výběru toho správného zařízení pro vaše potřeby.

Odstranění magnetizmu (demagnetizace)

V případě, že je váš výrobek, nástroj, pomocný materiál a podobně zmagnetizovaný je vhodné přistoupit k demagnetizaci. Tu je možné realizovat pomocí demagnetizačních zařízení.

Demagnetizační cívky jsou určeny k zmenšení zbytkového magnetizmu průchodem materiálu střídavým magnetickým polem demagnetizační cívky.

Demagnetizing

Demagnetizační tunely s frekvenčním měničem jsou používány pro demagnetizování materiálu všude tam, kde ostatní konvenční metody selhávají. Naše firma vyvinula tento zakázkový systém tak, aby uspokojila i nejnáročnější aplikace a úspěšně vyváží tuto technologii i do jiných zemí např. Kanada, Turecko, Švýcarsko, Ukrajina.

 DemagnetizingDemagnetizing

Demagnetizing 06Demagnetizing 07

 

 

Linkové demagnetizéry jsou určeny k odmagnetování výrobků (trubky, tyče) při jejich hromadné nedestruktivní kontrole v nedestruktivních nebo výrobních linkách. Používají se v provedení s DC a AC cívkou, nebo jenom s AC cívkou.

Demagnetizing 08Demagnetizing 08b

Speciální demagnetizátory jsou zařízení vyrobená dle specifických požadavků zákazníků. Jsou konstruovány dle konkrétních úzce vymezených požadavků tak, aby splňovaly požadavky na výkon a vnější rozměry.

Demagnetizing 09Demagnetizing 10Demagnetizing 12Demagnetizing 11

 

Mezi přenosné demagnetizátory patří Stolní demagnetizační přístroj. Je to praktické univerzální zařízení, sloužící k odmagnetování různých drobných výrobků a dílů například měrek, měřidel, nástrojů atd. z feromagnetického materiálu. Přístroj není určen pro nepřetržitý provoz.

Demagnetizing 13

Ptejte se, co Vás zajímá, volejte nebo využijte kontaktní formulář dole na stránce.

 

Reference

Demagnetizing reference

Odeslání zprávy. Všechna pole označená (*) jsou povinná.
Adresa: PTS Josef Solnař s.r.o.
  U Hrůbků 170
  709 00 Ostrava Nová Ves 
  Czech Republic
Telefon: +420 596 744 163-164 
Mobil: +420 777 175 174
E-mail e mail