full service NDT od roku 1990

Demagnetizace

Při výrobě mnoha častí strojů a zařízení z oceli anebo jiných feromagnetických kovů dochází ke zmagnetizování výrobků. Aby výrobky byly v co nejvyšší kvalitě je třeba odstranit zmagnetizovaní výrobku a tím ponechat kovu původní vlastnosti. Tehdy hovoříme o demagnetizaci čili odmagnetizovaní magnetických látek.

Vznik magnetizmu

Ke zmagnetizování dochází během provádění NDT kontroly, manipulaci magnetickým jeřábem, při obrábění polotovaru, nebo ať už jde o broušení, ohýbaní, vrtání, řezání, svařování nebo jiné. Vznik magnetického pole je možné v jakémkoli prostředí. Působí mechanickými účinky pouze na feromagnetické látky, mezi které patří železo, nikl a kobalt nebo slitiny některých prvků.

 

Demagnetizing

 

Jak velké magnetické pole vytváří Země?

Magnetické pole či geomagnetizmus anebo zemská magnetosféra představuje prostor mnoho tisíc až stotisíc kilometrů okolo země, v kterém působí magnetická síla. Tato síla je tvořená třením tekutého Zemského jádra o pevné vnitřní jádro. Magnetická síla vytváří ochranu pro biosféru (život na zemském povrchu). Velikost tohoto pole na zemském povrchu se pohybuje mezi 25 a 65 mikrotesla (od 0,25 do 0,65 Gaussů).

 

 

Magnetometr MH107 03v2Nevýhody magnetizmu, zbytkový magnetizmus

Existuje velké množství nevýhod, které jsou zapříčiněny právě zmagnetizováním výrobků.
Mezi tyto nevýhody patří:

  • slepení produktů ve formě,
  • drsný povrch po galvanizaci,
  • náročné elektrické svařovaní,
  • rychlejší opotřebení ložisek,
  • kovové části nebo prach, které se lepí na produkty nebo nástroje,
  • chybná detekce chyb prostřednictvím zařízení a magnetických snímačů.

 

Všechny tyto nevýhody způsobují podniku velké finanční a časové náklady. A právě pro zabránění zmíněných nevýhod by se měla provádět demagnetizace. Při demagnetizaci se nikdy nemění struktura materiálu a je možné ji opakovat.

Měření magnetizmu

K měření magnetického pole se používají měřiče intenzity magnetického pole. Běžně se používají také názvy jako: magnetometr, imagmetr, gaussmetr, teslametr.

K měření zbytkového magnetizmu na výrobcích se používají měřiče intenzity DC magnetického pole.

K měření magnetizmu tvořeném střídaným AC polem se používají měřiče intenzity AC magnetického pole (například při měření mezi póly ručního AC jha).
Demagnetizing

Firma PTS Josef Solnař, s.r.o. vyrábí magnetometry MH-série (klikněte na obrázek), provádí kalibraci a servis všech přístrojů pro měření intenzity magnetického pole. 

Měření se provádí přiložením tzv. Hallové sondy a to v jednotkách kA/m, gaussech nebo TESLA v závislosti na modelu.

 

 

 

 

Jak si vybrat ten správný z nabídky?

Firma PTS Josef Solnař s.r.o. má s výrobou a servisem demagnetizačních zařízení dlouholeté zkušenosti, působí na trhu již od roku 1990, mnoho zařízení vyrábí na zakázku a umí přizpůsobit parametry zvláštním požadavkům zákazníka. Pracovníci firmy vám rádi pomůžou při výběru toho správného zařízení pro vaše potřeby.

Odstranění magnetizmu (demagnetizace)

V případě, že je váš výrobek, nástroj, pomocný materiál a podobně zmagnetizovaný je vhodné přistoupit k demagnetizaci. Tu je možné realizovat pomocí demagnetizačních zařízení.

Demagnetizační cívky jsou určeny k zmenšení zbytkového magnetizmu průchodem materiálu střídavým magnetickým polem demagnetizační cívky.

Demagnetizing

Demagnetizační tunely s frekvenčním měničem jsou používány pro demagnetizování materiálu všude tam, kde ostatní konvenční metody selhávají. Naše firma vyvinula tento zakázkový systém tak, aby uspokojila i nejnáročnější aplikace a úspěšně vyváží tuto technologii i do jiných zemí např. Kanada, Turecko, Švýcarsko, Ukrajina.

 Demagnetizing Demagnetizing

Demagnetizing 06 Demagnetizing 07

 

 

Linkové demagnetizéry jsou určeny k odmagnetování výrobků (trubky, tyče) při jejich hromadné nedestruktivní kontrole v nedestruktivních nebo výrobních linkách. Používají se v provedení s DC a AC cívkou, nebo jenom s AC cívkou.

Demagnetizing 08 Demagnetizing 08b

Speciální demagnetizátory jsou zařízení vyrobená dle specifických požadavků zákazníků. Jsou konstruovány dle konkrétních úzce vymezených požadavků tak, aby splňovaly požadavky na výkon a vnější rozměry.

Demagnetizing 09 Demagnetizing 10 Demagnetizing 12 Demagnetizing 11

 

Mezi přenosné demagnetizátory patří Stolní demagnetizační přístroj. Je to praktické univerzální zařízení, sloužící k odmagnetování různých drobných výrobků a dílů například měrek, měřidel, nástrojů atd. z feromagnetického materiálu. Přístroj není určen pro nepřetržitý provoz.

Demagnetizing 13

 

Ptejte se, co Vás zajímá, volejte nebo využijte kontaktní formulář dole na stránce.

 

Reference

Demagnetizing reference

Vytisknout E-mail

Odeslání zprávy. Všechna pole označená (*) jsou povinná.
Adresa: PTS Josef Solnař s.r.o.
  U Hrůbků 170
  709 00 Ostrava Nová Ves 
  Czech Republic
Telefon: +420 596 744 163-164 
Mobil: +420 777 175 174
E-mail e mail