full service NDT od roku 1990

Vývoj specifických magnetizačních zařízení pro defektoskopické účely

Informace o programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015" (RRC/07/2015)

  • Název projektu: Vývoj specifických magnetizačních zařízení pro defektoskopické účely
  • Pořadové číslo: 11Vývoj specifických magnetizačních zařízení pro defektoskopické účely - logo MSK
  • číslo projektu: 37
  • Název žadatele: PTS Josef Solnař, s.r.o.
  • IČO: 26872951
  • Návrh dotace neinvestice: Kč 221 200,00
  • Návrh dotace investice: Kč 56 000,00
  • Návrh dotace celkem: Kč 277 200,00
  • Uznatelné náklady projektu: Kč 396 000,00
  • Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu: 70,00%

 

Cíle projektu
Globálním cílem projektu bylo vyvinout specifické magnetovací jha určená pro defektoskopickou diagnostiku vad typových objektů jako jsou trubky, tyče a pásy a další díly. Projekt byl rozdělen na dvě fáze.

První fáze byla zaměřena na optimalizaci příručního elektromagnetu, jehož současná konstrukce vykazuje určité pracovní a ergonomické nedostatky.

Vývoj specifických magnetizačních zařízení pro defektoskopické účely

Druhá fáze byla zaměřena na vývoj a optimalizaci velkého stacionárního magnetizéru s bezkontaktním magnetickým polem, který bude umožňovat vyhodnocování vad především na tyčových a trubkových vzorcích  při  současné  magnetizaci podélné i příčné a takto bude tedy možné kontinuálně diagnostikovat materiálové vady podélné i příčné, vnější i vnitřní.

Vývoj specifických magnetizačních zařízení pro defektoskopické účely

Vytisknout E-mail

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Odeslání zprávy. Všechna pole označená (*) jsou povinná.
Adresa: PTS Josef Solnař s.r.o.
  U Hrůbků 170
  709 00 Ostrava Nová Ves 
  Czech Republic
Telefon: +420 596 744 163-164 
Mobil: +420 777 175 174
E-mail e mail